Projenin Amacı:

 Bütün eğitim kademelerinde bulunan öğrencilerin tasarım ve uygulama, toplumla ilişki kurma, portfolyo oluşturabilme, argüman kurabilme, fikrini ifade etme ve savunabilme, bilişsel becerilerini fiziksel aktivitelere yansıtabilme, sunum ve değerlendirme çalışmaları yapabilme becerilerini artırma, sadece akademik değil, sosyal ve duygusal alanlarda da eğitimden beklenen istendik davranış değişikliklerini geliştirmektir.

 Ders dışı etkinliklerin yaşamla ve toplumla etkileşim içinde sunduğu fırsatlar değerlendirildiğinde, bu etkinliklerin önemi bir kez daha ön plana çıkmaktadır. İyi bir şekilde planlanıp yürütülen etkinliklerin sayısız işlevi bulunmaktadır. Bu işlevler; öğrencilerin kişisel, akademik ve sosyal gelişimlerine sundukları katkılar açısından sınıflandırılabilir

Osmangazi İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü olarak MEB 2023 Eğitim Vizyon Belgesi’nden ilham alarak tasarlanan Sn. Bakanımız Ziya Selçuk’un açıkladığı HEY modeli kapsamında Osmangazi Hayal-Etkinlik-Yaşam (OHEY) olarak adlandırdığımız İlçe Sosyal Etkinlikler Planlaması kapsamında 2019-2020 Eğitim-Öğretim Yılı içerisinde aşağıda belirtilen tüm resmi okullarımızda;

İlkokullar için
- Masal Anlatıyorum
Ortaokullar için
- Benim Kahramanım
- Oryantiring
- Matematik olimpiyatları
Liseler için
- Benim Senaryom
- Türkçe-Model Birleşmiş Milletler (MUN)
- İngilizce- Model Birleşmiş Milletler (MUN)
olmak üzere 7 etkinlik yapılması planlanmaktadır.

Benim Kahramanım

(Ortaokullar)

Matematik Olimpiyatları

(Ortaokullar)

Oryantiring

(Ortaokullar)

Masal Anlatıyorum

(İlkokullar)

Benim Senaryom

(Liseler)

MUN - Türkçe

(Liseler)

MUN - İngilizce

(Liseler)