2018/2019
'Osmangazi Yönetişim Becerileri Projesi'
Sene Başı Okul İdarecileri ve Personelleri Mesleki İhtiyaç Belirleme Formu

Değerli Müdürlerimiz , Müdür Yardımcılarımız ve Kurum Personellerimiz;

2018/2019 Eğitim Öğretim Yılını daha donanımlı geçirebilmek adına sizin talepleriniz doğrultusunda 'Osmangazi Yönetişim Becerileri Projesi' kapsamında mesleki ihtiyaçlarınızı belirlemek için aşağıdaki formu oluşturduk. 2018 Kasım ayının ilk haftalarında başlanacak eğitimleri sizin ihtiyaçlarınız doğrultusunda belirleyip sizlere uygulamalı olarak sunma niyetindeyiz.Buradan alınacak cevaplara göre ihtiyaçlar ve planlama ortaya çıkacaktır. Eğitimlerin İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü toplantı salonunda Kasım ayından itibaren 15:00-17:00 arası yapılması planlanmaktadır. Her sorunun açıklaması mevcuttur.İhtiyaçlara göre ortaya çıkacak takvim ve detaylar paylaşılacaktır.

Önemli : Lütfen Her bir katılacak İdareci veya memur için ayrı form doldurunuz.Planlama ve ihtiyaç belirleme açısından son derece önemlidir.* Hizmet İçi Eğitim Kapsamında bir faaliyet olamayıp, bir proje faaliyetidir.

E-okul (detaylı)( öngörülen ders saati: 2 saat)
Okul Öncesi Eğitim ve İlköğretim Kurum Standartları Modülü-(İKS) ( öngörülen ders saati:1 saat)
Mebbis Özlük İşlemleri (Aylıksız İzinler,Emeklilik, vs.)( öngörülen ders saati: 2 saat)-
Tefbis ( öngörülen ders saati: 2 saat)
MYS ( öngörülen ders saati: 2 saat)
Doğrudan Temin İşlemleri( öngörülen ders saati: 3 saat)
Demirbaş İşlemleri-TİF (Hesap Denkliği Kontrolü)( öngörülen ders saati: 2 saat)
Fatura Giriş İşlemleri ( öngörülen ders saati: 1 saat)
Ek ders ve Maaş İşlemleri ( öngörülen ders saati: 1 saat)
DYK Kurs işlemleri ve Onay Alımları ( öngörülen ders saati: 1 saat)